Με αυξητικές τάσεις συνεχίζεται η οικοδομική δραστηριότητα στην Περ. Πελοποννήσου

Με αυξητικές τάσεις συνεχίζεται η οικοδομική δραστηριότητα στην Περ. Πελοποννήσου

Η έκδοση οικοδομικών αδειών αυξήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2023, κατά 12% σε σύγκριση με πέρυσι

Συνεχίζουν να είναι αυξητικές οι τάσεις της οικοδομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Μάρτιο του 2023, αλλά και για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η αύξηση που καταγράφεται στην Περιφέρειά μας είναι λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο της χώρας, ενώ συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, η έκδοση οικοδομικών αδειών παρουσίασε αύξηση 12%.

Κυρίαρχη είναι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό και σε αριθμό έκδοσης οικοδομικών αδειών και σε τετραγωνικά μέτρα και όγκο.

Συνολική εικόνα χώρας
Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), το Μάρτιο του 2023, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε έκδοση 2.686 οικοδομικών αδειών, που αντιστοιχούν σε 647.555 m2 επιφάνειας και 2.955.046 m3 όγκου. Παρουσίασε δε, αύξηση κατά 34,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 68,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 70,2% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το Μάρτιο ανήλθαν σε 2.671 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 628.059 m2 επιφάνειας και 2.873.242 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 64,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 65,9% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2022 έως τον Μάρτιο 2023, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 25.892 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.831.367 m2 επιφάνειας και 26.474.879 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 26,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2022.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 22,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 25,2% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2022.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε έκδοση 204 οικοδομικών αδειών έναντι 165 το Μάρτιο του 2022 και η αύξηση είναι 23,6%. Αντίστοιχα για το μήνα αυτό του 2023 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 41.356 και ο όγκος σε 216.866 m3, ενώ το 2022 σε 27.974 τ.μ. (μεταβολή 47,8%) και ο όγκος σε 119.073 m3 (μεταβολή 82,1%).

Από αυτά τα στοιχεία, το Μάρτιο του 2023 ο αριθμός των αδειών για ιδιωτικές οικοδομές ήταν 204, ενώ η μεταβολή σε σύγκριση με το 2022 έφτασε το 25,2%. Η επιφάνεια ήταν 41.356 τ.μ. και η μεταβολή έφτασε το 50,2%, ενώ ο όγκος ήταν 216.866 m3 και η μεταβολή 84,7%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022 και Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023, εκδόθηκαν 2.057 οικοδομικές άδειες (1.914 το περσινό αντίστοιχο διάστημα), καταγράφοντας αύξηση 7,5%. Ωστόσο, για το διάστημα αυτό εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,4% ο αριθμός της επιφάνειας και κατά 11,9% ο όγκος.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνολική οικοδομική δραστηριότητα για το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, αυτή ανήλθε σε έκδοση 467 οικοδομικών αδειών έναντι 417 πέρυσι και η αύξηση είναι 12%. Αντίστοιχα για το τρίμηνο αυτό του 2023 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 84.280 και ο όγκος σε 391.255 m3, ενώ το 2022 σε 77.294 τ.μ. (μεταβολή 9%) και ο όγκος σε 324.363 m3 (μεταβολή 20,6%).

Της Βίκυς Βετουλάκη