Συνταξιοδοτούνται 30 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές – Ανάμεσά τους ο Ισίδωρος Ντογιάκος

Συνταξιοδοτούνται 30 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές – Ανάμεσά τους ο Ισίδωρος Ντογιάκος

Σήμερα τελευταία ημέρα του Ιουνίου 2023 αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης 30 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές και εισαγγελείς μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ισίδωρος Ντογιάκος.

Αναλυτικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποχωρούν 3 αντιπρόεδροι, οι Γεώργιος Τσιμέκας, Ευθύμιος Αντωνόπουλος και Παναγιώτα Καρλή και 2 σύμβουλοι Επικρατείας, οι Θεόδωρος Αραβάνης και Ιφιγένεια Αργυράκη.

Παράλληλα, από τον Άρειο Πάγο συνταξιοδοτούνται 3 αντιπρόεδροι, οι Μαρία Βασδέκη, Ζαμπέττα Στράτα και Μαριάvθη Παγoυτέλη. Ακόμη, αποχωρούν 13 αρεοπαγίτες, οι οποίοι είναι: Βασιλική Ηλιoπoύλoυ, Αvθή Γκάμαρη, Μαρία Κoυβίδoυ, Όλγα Σχετάκη-Μπovάτoυ, Γεώργιoς Κόκκoρης, Βασίλειoς Μαχαίρας, Αικατερίvη Βλάχoυ, Ευδoξία Κιoυπτσίδoυ- Στρατoυδάκη, Δημητρία Στρoύζα-Ξέvoυ ή Κoκoλέτση, Καvέλλα Τζαβέλλα-Δημαρά, Τριαvταφυλλιά Πατρώvα, Μαρί Δεργαζαριάv και Μαρία Χασιρτζόγλoυ.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποχωρούν 7 αντεισαγγελείς οι Δημήτριoς Παπαγεωργίoυ, Ελέvη Μετσoβίτoυ-Φλoυρή, Δημήτρης Ασπρογέρακας, Μαρία Μαλλoύχoυ, Αδαμαvτία Οικovόμoυ, Παvαγιώτης Παvαγιωτόπoυλoς και Περικλής Δράκος.

Τέλος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποχωρεί κανένας δικαστικός λειτουργός.

Πηγή: capital.gr