Δημοπρατούνται οι μελέτες για το Εκθεσιακό Κέντρο Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια

Δημοπρατούνται οι μελέτες για το Εκθεσιακό Κέντρο Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια

Δημοπρατείται τέλος του μήνα το έργο του Δήμου Καλαμάτας για τη δημιουργία του Εκθεσιακού Κέντρου Προβολής της Αλιείας και της Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 80.000 ευρώ και φορέας χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ενώ έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός και τελευταία ημέρα παραλαβής προσφορών ορίσθηκε η 24η Ιουλίου στις 3.00 μετά το μεσημέρι.

Η αλιευτική παράδοση
Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός έχει τίτλο «Περιεχόμενο εκθεσιακού κέντρου – Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (Πράξη: Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας»)».

Αντικείμενο του έργου είναι:

-Μουσειολογική μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού

-Σχεδιασμός χωροθέτησης συλλογών – Προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

-Διαμόρφωση Εκθεσιακού Χώρου

-Εργασίες εγκατάστασης απαραίτητου εκθεσιακού φωτισμού και λοιπές εργασίες

-Ενέργειες προβολής

Το εκθεσιακό κέντρο θα στεγάζει έκθεση, με κύριο άξονα την προβολή της αλιευτικής δραστηριότητας και παράδοσης στο Μεσσηνιακό κόλπο.

Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και τις σχετιζόμενες με τη θάλασσα οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής με την ανάδειξη της ιστορίας της θάλασσας και της αλιείας της Μικράς Μαντίνειας, μιας περιοχής με έντονη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Το «Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής της Αλιείας και της Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας» θα στεγασθεί σε καινούργιο κτήριο, το οποίο προτείνεται να γίνει στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, που μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε ως πολιτιστικός χώρος.

Η έκθεση
Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη, με βασική θεματολογία τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα και τις ενασχολήσεις τις σχετικές με αυτή.

Το σενάριο της έκθεσης θα αρθρώνεται στις κάτωθι κύριες θεματικές ενότητες:

-Θάλασσα και φυσικό περιβάλλον («Η ζωή στη θάλασσα»): Ενότητα που αναφέρεται συνοπτικά στο θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον (προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000, τύποι οικοτόπων και χλωρίδας, είδη πανίδας).

-Θάλασσα και ανθρώπινες δραστηριότητες («Τρόπος ζωής – Παράγοντας ανάπτυξης»): Ενότητα που αναφέρεται στους τρόπους αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων (μεταφορές, ταξίδια, αλιεία, εμπορικές συναλλαγές κ.λπ.).

-Θάλασσα και τοπικός πολιτισμός («Η θάλασσα που φτάνει στη στεριά»): Ενότητα που αναφέρεται στη στενή και διαχρονική σχέση του τόπου και των κατοίκων του με τη θάλασσα και στην πολιτισμική βιογραφία των ανθρώπων της θάλασσας (εκδηλώσεις, έθιμα, παραδόσεις, δρώμενα).

Η έκθεση, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει αναπαραστάσεις δισδιάστατες ή τρισδιάστατες που θα παρουσιάζουν ιστορικά στοιχεία του τόπου. Ταυτόχρονα, θα διαθέτει σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που θα παρουσιάζουν με επιλεκτικό τρόπο πρόσθετες πληροφορίες που επεξηγούν και διανθίζουν τη μουσειολογική αφήγηση και μπορούν να έχουν διαδραστικό χαρακτήρα.

Της Βίκυς Βετουλάκη