Έρευνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έρευνα για τα δικαιώματα των ατόμων  με αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η διενέργεια έρευνας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου.

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Πελοποννήσου ανέρχονται σε 15 και από τη Μεσσηνία συμμετέχουν ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Διαβητικών Μεσσηνίας «Η Γλυκιά Μεσσηνία», ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας «Η Υπομονή», ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλαμάτας.

Ο συνολικός αριθμός των μελών των συλλόγων της Περιφερειακής Ομοσπονδίας στην Πελοπόννησο ανέρχεται σε περίπου 10.000.

Δικαιώματα ΑμεΑ
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το 2013 έχει συσταθεί η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου, μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί δευτεροβάθμια οργάνωση κοινωνικής φροντίδας και μέλη της είναι σύλλογοι και σωματεία ΑμεΑ και χρόνιων παθήσεων που έχουν έδρα και δραστηριότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Σκοπός είναι υποστήριξη των ΑμεΑ, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους άμεσα και έμμεσα, μέσω των μελών της, ενώ αγωνίζεται για την προάσπιση και την προβολή των δικαιωμάτων αυτών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποτύπωση του επιπέδου εφαρμογής της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε θέματα κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την αποτύπωση του επιπέδου εφαρμογής θα συλλεχθούν από το φορέα υλοποίησης στοιχεία, τα οποία θα απαντούν στις εξής ενότητες:

-Καταγραφή αναπήρων, συλλογή στατιστικών στοιχείων είδους και βαθμού αναπηρίας, δυνατότητες που παρέχονται στην Περιφέρεια αναλυτικά ανά αντικείμενο, π.χ. τουρισμό, υγεία, ενημέρωση, ψυχαγωγία, μόρφωση, επιμόρφωση, άθληση κ.λπ. ανά Περιφερειακή Ενότητα

-Συλλογή αιτημάτων, παραπόνων κοινωνικής φύσεως, σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων βελτίωσης υποδομών κ.λπ., προκειμένου να βαίνουν βελτιούμενες οι υποδομές χρόνο με το χρόνο

-Καταγραφή υποχρεώσεων εν γένει που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και στη νομοθεσία

-Υποβολή έκθεσης, και συμπλήρωση ερωτηματολογίων που απαιτούνται και είναι σχετικά με το έργο της ομάδας, στον υπεύθυνο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για τις ανάγκες της έρευνας θα συγκροτηθεί ομάδα έργου, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικότητες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών (κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο κ.λπ.), κοινωνικούς φροντιστές ή, όπου απαιτηθεί, και διερμηνείς νοηματικής γλώσσας.
Β.Β.