Ο ρόλος του συμβούλου ΕΣΠΑ 2023 – 2027

Ο ρόλος του συμβούλου ΕΣΠΑ 2023 – 2027

Η διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού φακέλου, στο πλαίσιο ενός επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2023, αποτελεί μια περίπλοκη υπόθεση, την οποία ο εν δυνάμει επενδυτής είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιήσει από μόνος του.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Στο πρώτο και κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, ο σύμβουλος ΕΣΠΑ είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν δικαιούται ο επενδυτής να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχοντας διαβάσει και κατανοήσει τις πολλές εκατοντάδες σελίδες του Οδηγού που έχει δημοσιευτεί, τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις δεκάδες συχνές ερωταπαντήσεις που έχουν αναρτηθεί.

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ. Ο ιδανικός σύμβουλος επιχειρήσεων διαθέτει την εμπειρία να πραγματοποιήσει τη βασική προαξιολόγηση για κάθε επενδυτικό σχέδιο, συνεκτιμώντας τα βαθμολογικά κριτήρια του οδηγού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Στη συνέχεια της διαδικασίας, ο ρόλος του συμβούλου είναι να καθοδηγήσει τον επενδυτή, ώστε να αξιολογήσει τις πραγματικές και τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησής του, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, και να εξετάσει ποιες από αυτές αποτελούν και επιλέξιμες δαπάνες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο σύμβουλος, έχοντας κατανοήσει τον Οδηγό του προγράμματος, είναι ο μόνος που μπορεί με σιγουριά να ενημερώσει τον επενδυτή για τα όρια των δαπανών, τις σχετικές ποσοστώσεις και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων έρχεται η ώρα της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα, η οποία θα εξεταστεί, προκειμένου να εγκριθεί ή να απορριφθεί από τους αξιολογητές.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία ζητείται σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα, ο σύμβουλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι αυτός, που θα τεκμηριώσει με απλό, κατανοητό και πειστικό τρόπο το επενδυτικό σχέδιο που επιθυμεί να υλοποιήσει ο επενδυτής, διότι, κυρίως, το έχει κάνει πολλές φορές και ξέρει να στοχεύει εκεί που πρέπει και να μεταδίδει στον αξιολογητή την πληροφορία, που ψάχνει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ. Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, και πάλι στο θέμα της υλοποίησης, ο σύμβουλος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2023-2027 θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό να πραγματοποιηθούν σωστά οι πληρωμές, εγκαίρως οι εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να ξεπεραστούν -όσο το δυνατόν ταχύτερα- οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ ενός επιτυχημένου και ενός αποτυχημένου επενδυτικού σχεδίου, τόσο στη φάση της υποβολής πρότασης όσο και στη φάση της υλοποίησης.

Έτσι, στην αναζήτησή σας θα πρέπει να προσέξετε ώστε ο σύμβουλος που θα επιλέξετε να:

•Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις υποβολές αιτήσεων

•Έχει ισχυρή παρουσία και μέλλον στο χώρο. Η διάρκεια υποβολής και υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου μπορεί να διαρκέσει από 2 έως και 4 χρόνια και ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι δίπλα σας καθ’ όλο αυτό το διάστημα

•Απαντάει στα ερωτήματα του επενδυτή με σαφήνεια και ξεκάθαρη αναφορά σε σημεία του οδηγού του προγράμματος, των τροποποιήσεων, των ερωταπαντήσεων

•Είναι διαθέσιμος και να έχει άμεση και συχνή επικοινωνία με τον πελάτη του

•Κοστολογεί ορθολογικά τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πελάτη του στηρίζοντας το ύψος της προσφοράς του στο επίπεδο περιπλοκότητας του προγράμματος και του επενδυτικού σχεδίου σας. Γενικά, η σχέση συμβούλου-επενδυτή πρέπει να είναι ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΗ, δηλαδή να βασίζεται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον για επιτυχία του επενδυτικού προγράμματος.

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΑΤΗ
Η σχέση θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις αμοιβές του συμβούλου οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

1. Επαρκή αμοιβή για τη σωστή σύνταξη και κατάθεση φακέλου

2. Επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση έγκρισης του φακέλου σας και

3. Επαρκείς αμοιβές για την φάση της υλοποίησης.

Για παράδειγμα, πολύ χαμηλή αμοιβή υποβολής μπορεί να σημαίνει ότι δε θα ασχοληθεί με το φάκελό σας με τη δέουσα προσοχή.

Εφόσον η προσφορά συνεργασίας που θα λάβετε πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπορείτε να υπολογίζετε σε μια καλή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος