Στα 2,1 εκ. ευρώ η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας

Στα 2,1 εκ. ευρώ η αναβάθμιση  του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση περιφερειάρχη

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χώρας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, έργο η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 2.109.992,53 ευρώ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), εκτός από την ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του κτηρίου του μουσείου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, μουσειογραφική μελέτη, μελέτη φωτισμού και μόνιμη έκθεση.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας όπου εκτίθενται τα ευρήματα ανασκαφών που διεξήγαγαν εξέχοντες αρχαιολόγοι όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Carl Blegen. Τα εκθέματά του χρονολογούνται στην πλειονότητά τους στη Μυκηναϊκή Περίοδο (1680 -1060 π.Χ. περίπου), αν και υπάρχουν και άλλα ευρήματα των ιστορικών χρόνων.

Αναμφίβολα η έκθεση αποτελεί μία από τις αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σε πανελλαδικό επίπεδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Μυκηναϊκού Πολιτισμού γενικότερα, την κατανόηση της ανακτορικής μυκηναϊκής τέχνης και των ταφικών πρακτικών στη Μεσσηνία. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης και του εκσυγχρονισμού του μουσείου είναι απαραίτητη η ασφαλής μεταφορά των εκθεμάτων σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και η επαναφορά τους στους μουσειακούς χώρους.

Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μόνιμης έκθεσης για την προβολή των αρχαιοτήτων της περιοχής που αποκαλύφθηκαν σε παλαιότερες και πρόσφατες ανασκαφές. Στόχος της μόνιμης έκθεσης είναι να αναδείξει μέσα από ένα εύληπτο μουσειολογικό και μουσειογραφικό αφήγημα το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της Προϊστορικής Δυτικής Μεσσηνίας, που διαμόρφωσε τη γένεση και την εξέλιξη του Υστεροελλαδικού Πολιτισμού στην περιοχή.

Έχει σχεδιαστεί το 1955 από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό σύμφωνα με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το κτήριο του μουσείου -λιτής γεωμετρίας-είναι διώροφο (υπόγειο – ισόγειο) και έχει χωροθετηθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Αποτελείται από τρεις κύριους όγκους, οι οποίοι αναπτύσσονται γραμμικά σε σειρά, ένας εκ των οποίων περικλείεται στις τρεις πλευρές από προστώο.

Η κύρια είσοδος είναι από τη νοτιοδυτική πλευρά μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου. Το κτίσμα στη στάθμη του ισογείου έχει εμβαδόν 413,06 τ.μ., εκ των οποίων 327,80 τ.μ. καταλαμβάνουν οι εκθεσιακοί χώροι, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε χώρο υποδοχής, γραφεία, χώρους υγιεινής, καθώς και βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο επιφάνειας περίπου 170 τ.μ. Οι εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών εγκαταστάσεων και δικτύων του μουσείου και η οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου θα το καταστήσουν λειτουργικό και προσβάσιμο.

Υποέργο 1: Θα υλοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, κατασκευή νέας μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοστασίων, κατασκευή νέων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επισκευή δαπέδων και κατασκευή νέων, όπου απαιτείται, χρωματισμοί, κατασκευή νέων χώρων υγιεινής (επισκεπτών και ΑμεΑ) και αποθηκών, αποξήλωση των υπαρχουσών Η/Μ εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κλιματισμού.

Υποέργο 2: Σύνδεση του κτηρίου του μουσείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

Υποέργο 3: Έλεγχος εργασιών δόμησης του υποέργου 1 “Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα” του Δήμου Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας από ελεγκτές δόμησης.

Υποέργο 4: Συσκευασία και μεταφορά των αρχαιοτήτων από τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης μέχρι την αποκατάσταση του κτηρίου. Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σταθερών συστοιχιών ραφιών και απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή τοποθέτηση στους χώρους της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφορά και τοποθέτηση των αρχαιοτήτων στους αποκατεστημένους αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου. «Εκπόνηση Μουσειογραφικής μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας» σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. «Εκπόνηση μελέτης φωτισμού του εκθεσιακού χώρου και των προθηκών». Έρευνα-τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού. Συντήρηση αρχαιολογικού υλικού, προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού συντήρησης. Ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας. Σχεδιασμός και υλοποίηση εποπτικού και ενημερωτικού υλικού.