«Κύκλοι Μάθησης για Όλους»: Πρωτοποριακό Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Κύκλοι Μάθησης για Όλους»: Πρωτοποριακό Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπογράφηκε τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου.

Σε ειδική τελετή, στο Δημαρχείο Κορίνθου, ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Νανόπουλος, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Κατσής, επικύρωσαν με τις υπογραφές τους τη διάθεσή τους να συνεργαστούν, με στόχο τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, προσφέροντας μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους τους δημότες.

Με το Μνημόνιο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία όλων των φορέων του Δήμου Κορινθίων που ασχολούνται με τη Δια Βίου Μάθηση και οι οποίοι οργανώνουν εκπαιδευτικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, για διάφορες ομάδες πολιτών του Δήμου.

Οι στρατηγικού χαρακτήρα δράσεις, που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου, θα αξιοποιήσουν όλες τις αξιόλογες εμπειρίες από προηγούμενες συνεργασίες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.