Υπεγράφη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Αρφαρά και Πλατύ

Υπεγράφη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα σε Αρφαρά και Πλατύ

Μεταξύ δήμου Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ

Υπεγράφη, χθες, Παρασκευή, 11 Αυγούστου, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αποτροπή κίνδυνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 290.000,00 ευρώ και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του εν λόγω έργου, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών, σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες, κατά την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων.

Η μελέτη (ΑΜ 1/2023) προβλέπει την κατασκευή των άμεσα αναγκαίων τεχνικών έργων, με σκοπό να εκτονωθούν οι πλημμυρικές ροές και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων σε περιοχές του δήμου Καλαμάτας.

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης προέκυψαν έπειτα από αυτοψίες που διενεργήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, κατόπιν και σχετικών αιτημάτων από πρόεδρους Κοινοτήτων.

Συνολικά, πρόκειται να τοποθετηθούν 919 μέτρα αγωγών ομβρίων, διαμέτρου από D315 έως D1200, με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης, ελέγχου και υδροσυλλογές.

Οι θέσεις επέμβασης των αγωγών που θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τη μελέτη, αφορούν τις Κοινότητες Αρφαρών (περιοχή Σκόμορα) και Πλατέος (κεντρικός αγωγός, καφενείο – πλατεία, βόρεια εκκλησίας, δημοτικό σχολείο, περιοχή Αγ. Κων/νου).