Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σε δύο συνεδριάσεις τη Δευτέρα

Δ.Σ. Τριφυλίας: Συγκαλείται σε δύο  συνεδριάσεις τη Δευτέρα

Σε δύο συνεδριάσεις συγκαλείται για τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Η 53η τακτική συνεδρίαση, με 2η ίδια πρόσκληση, έχει ώρα έναρξης στις 7.00 το απόγευμα και θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνας με ΑΜ 38/2022. 2. Έγκριση εκσκαφής και χρήσης υπεδάφους για τη διέλευση δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κοινότητα Καλού Νερού. 3. Χορήγηση παράτασης σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας κατόπιν αιτήματος του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών». 4. Έγκριση της αριθ.3/2023 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  με θέμα «Γ΄ Κατανομή έτους 2023 χρηματοδότησης ποσού 51.200 ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου οικ. έτους 2023. 5. Έγκριση δαπάνης εκ νέου για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση  της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Φιλιατρά-Παραλλαγή Δικτύου ΔΕΗ».

Η 54η τακτική συνεδρίαση έχει ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Χορήγηση 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων Φιλιατρών» (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή  του) με ΑΜ 44/2018. 2. Χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης που αφορά στην πράξη με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού Mουριατάδα-Μεμί» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.0035997870. 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2023 (Σχ.195/2023).

Του Ηλία Γιαννόπουλου