Δήμος Καλαμάτας: Απόκτηση οικιακού κάδου κομποστοποίησης δωρεάν για τους πολίτες

Δήμος Καλαμάτας: Απόκτηση οικιακού κάδου κομποστοποίησης δωρεάν για τους πολίτες

Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης ανοιχτού τύπου, «κήπου», χωρητικότητας 330 lit, που έχει προμηθευτεί ο Δήμος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη), δίδονται δωρεάν σε πολίτες του. Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση μπορούν να περάσουν από το γραφείο 8 του Δήμου Καλαμάτας και να παραλάβουν τον κάδο τους.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: protokolo@kalamata.gr, με την ένδειξη προς Τμήμα Ανακύκλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες που διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για την προμήθεια των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, θα πρέπει να προχωρήσουν στην παραλαβή τους, γιατί και μείωση στους λογαριασμούς τους θα έχουν, αλλά κι ένα βήμα για ελαχιστοποίηση όγκου των οικιακών απορριμμάτων θα γίνει, με σαφή θετικά αποτελέσματα για το Δήμο.
Α.Π.