Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αίτημα για την προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αίτημα για την προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα

Επιστολή σχετικά με το ζήτημα τήρησης των προδιαγραφών που προβλέπονται για την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών στη χώρα, στις 8 και 15 Οκτωβρίου, έστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ στην υπουργό Εσωτερικών, N. Κεραμέως.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά, αφενός, να γίνει αξιολόγηση σχετικά με την τήρηση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων στις εθνικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, για την καλύτερη προετοιμασία των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, και, αφετέρου, την έκδοση εγκυκλίου, η οποία θα προλαμβάνει και θα επιλύει προβλήματα που τυχόν εμφανίστηκαν στις εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 Α΄), προβλέφθηκε η διαμόρφωση χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα για τα εκλογικά τμήματα που δε βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόστηκε στις εθνικές εκλογές της χώρας, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Είναι απαραίτητο να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών από τους Δήμους και τις Περιφέρειες στα εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα και αν παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την εκλογική διαδικασία, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία στη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών.