Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Παρουσίαση αποτελεσμάτων «Ερωτηματολογίου- “Πράσινες Επιχειρήσεις” στο Νομό Μεσσηνίας»

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Παρουσίαση αποτελεσμάτων «Ερωτηματολογίου- “Πράσινες Επιχειρήσεις” στο Νομό Μεσσηνίας»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου – “Πράσινες Επιχειρήσεις” στο Νομό Μεσσηνίας» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η παρουσίαση, που θα γίνει από τον κ. Νάσο Μάκιο,  Environmental Manager, MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development της εταιρείας “ΚΛΗΜΗΣ”, είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας υλοποίησης της «Πράσινης Συμφωνίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, δημιούργησαν ένα απλό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο και πολλοί απάντησαν, με στόχο να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ της Μεσσηνίας σε θέματα εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σκοπός ήταν η δημιουργία και η εφαρμογή προτάσεων και καλών πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταβούν σ’ ένα βιώσιμο και «πράσινο» επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και η ευαισθητοποίηση και συνδρομή της επιχειρηματικής κοινότητας στην προσπάθεια ένταξης της πόλης της Καλαμάτας στις «100 ουδέτερες κλιματικά πόλεις έως το 2030».