Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας: Έναρξη λειτουργίας για το παράρτημα Ρομά

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας: Έναρξη λειτουργίας για το παράρτημα Ρομά

Με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του προσωπικού ενεργοποιήθηκε χθες το παράρτημα Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας.

Η λειτουργία του παραρτήματος, που φιλοξενείται σε γραφείο στο ισόγειο του κτηρίου Β στο Δημαρχείο Καλαμάτας, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», Πράξη «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δημιουργία της δομής με εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τον αναλφαβητισμό, την ένταξη στην απασχόληση και γενικότερα μια εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση προς όφελος του πληθυσμού Ρομά.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα (παράρτημα Ρομά) Δήμου Καλαμάτας», μέσω ΑΣΕΠ, προσελήφθησαν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης οι: Νικόλαος Καραγιάννης (ΥΕ Διαμεσολάβηση των Ρομά), Θεοδώρα Γιαννακούλα (ΠΕ Παιδαγωγός), Αναστασία Κωτούλα (ΤΕ Νοσηλευτής) και Κωνσταντίνα Πανουσάκη (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών).