Σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της βυζαντινής/μεσαιωνικής Μεσσήνης

Σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία  της βυζαντινής/μεσαιωνικής Μεσσήνης

Από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

Συστηματική ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών (υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Πέτρου Θέμελη), διεξάγει, από το 2020, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με ομάδα φοιτητών και αποφοίτων του και επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Γιώργο Δεληγιαννάκη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τέταρτη ανασκαφική περίοδος με τη συμμετοχή φοιτητών (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης) και αποφοίτων του ΑΠΚΥ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Κατά τη φετινή χρονιά συνεχίστηκε η ανασκαφή του βυζαντινού εκκλησιαστικού συγκροτήματος ανατολικά του Ασκληπιείου στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Το κτήριο σώζεται σε μεγάλο ύψος και διατηρεί οικοδομικά στοιχεία από διαδοχικές φάσεις χρήσης από την Πρωτοβυζαντινή έως και την Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδο.

Η ανασκαφή το 2023 προχώρησε στην αποκάλυψη νέων κτηρίων, μιας εντυπωσιακής κλίμακας ανδήρου, μεσαιωνικών τάφων, καθώς και των πρωιμότερων οικοδομικών φάσεων του χώρου. Η φετινή αρχαιολογική έρευνα συνδυάστηκε επίσης με τη γεωφυσική διασκόπηση του χώρου, με σκοπό τον εντοπισμό μη ορατών καταλοίπων που σχετίζονται με τα ευρήματα της ανασκαφής. Το πλούσιο υλικό που συγκέντρωσε η ανασκαφική ομάδα από τη μελέτη της πρωτοβυζαντινής εκκλησίας και του μεσαιωνικού νεκροταφείου στον χώρο αυτό προσφέρει σημαντικές  πληροφορίες για την ιστορία της βυζαντινής/μεσαιωνικής Μεσσήνης και φωτίζει πτυχές της μετάβασης μιας κοινωνίας οργανωμένης σύμφωνα με τις αρχές της ελληνορωμαϊκής πόλης σε βυζαντινή/μεσαιωνική.

Η δε ερευνητική ομάδα θα επιδιώξει τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας μέσω νέας χρηματοδότησης επεκτείνοντας παράλληλα το δίκτυο των συνεργασιών της.