Αυξήθηκαν στην Περ. Πελοποννήσου νήπια και νηπιαγωγοί, μειώθηκαν μαθητές Δημοτικού και δάσκαλοι

Αυξήθηκαν στην Περ. Πελοποννήσου νήπια και νηπιαγωγοί, μειώθηκαν μαθητές Δημοτικού και δάσκαλοι

Λιγότεροι κατά 1.094 ήταν πέρυσι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δημοσιοποίησε χθες. Λιγότεροι ήταν και οι δάσκαλοί τους.

Αντίθετα, μικρή αύξηση παρουσίασαν οι μαθητές των Νηπιαγωγείων, αλλά και οι νηπιαγωγοί.

Μείωση στα Δημοτικά
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤοι σχολικές μονάδες στη χώρα μας κατά το σχολικό έτος 2021/2022, σε σχέση με το 2020/2021, αυξήθηκαν κατά 1,6% στα Νηπιαγωγεία και μειώθηκαν κατά 0,9% στα Δημοτικά.

Αντίστοιχα, το διδακτικό προσωπικό στο ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 7,1% στα Νηπιαγωγεία και μειώθηκε κατά 2,8% στα Δημοτικά.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% στα Νηπιαγωγεία και μείωση κατά 3,7% στα Δημοτικά.

Τέλος, οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν μείωση κατά 4,2% στα Δημοτικά.

Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2021/2022 ήταν ένας εκπαιδευτικός για 9,2 μαθητές στα Νηπιαγωγεία και ένας εκπαιδευτικός για 8 μαθητές στα Δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2020/2021 οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν ένας προς 9,8 και ένας προς 8,1.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων και το 35,7% του σχολικού πληθυσμού των Δημοτικών της Ελλάδας.

Πελοπόννησος
Σε ό,τι αφορά τα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο αριθμός των σχολικών μονάδων τα δύο τελευταία σχολικά έτη δε μεταβλήθηκε. Τόσο κατά τη σχολική χρονιά 2020/21 όσο και στη σχολική χρονιά  2021/22, στην Περιφέρειά μας λειτούργησαν 337 Νηπιαγωγεία. Μεταβολή υπήρξε στο διδακτικό προσωπικό τους, όπου οι νηπιαγωγοί αυξήθηκαν κατά 8,4% στην Περιφέρεια και από 878 το 2021, το 2022 αυξήθηκαν σε 952.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυξήθηκαν κατά 2% συνολικά και από 8.586 στο σχολικό έτος 2020/2021, το επόμενο έτος ήταν 8.759. Σε αναλογίες κορίτσια- αγόρια, στο σχολικό έτος 2020/2021 τα αγόρια ήταν 4.411 και αυξήθηκαν το επόμενο έτος σε 4.514 (αύξηση 2,3%), ενώ τα κορίτσια από 4.175 αυξήθηκαν σε 4.245 (ποσοστό 1,7%).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει μόλις το 4,9% του σχολικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων της Ελλάδας.

1.000 μαθητές λιγότεροι
Σε ό,τι αφορά τώρα τα Δημοτικά Σχολεία, ο αριθμός των σχολικών μονάδων τα δύο τελευταία σχολικά έτη μειώθηκε λίγο. Τη σχολική χρονιά 2020/21 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτούργησαν 263 Δημοτικά Σχολεία και την επόμενη χρονιά μειώθηκαν σε 259 (μεταβολή -1,5%).

Σχετικά με το διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί επίσης μειώθηκαν κατά 1,6% στην Περιφέρεια και από 3.567 το 2021, το 2022 μειώθηκαν σε 3.509.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας μειώθηκαν κατά 3,6 % και από 30.060 το σχολικό έτος 2020/2021, το επόμενο έτος ήταν 28.966. Σε αναλογίες κορίτσια-αγόρια, το σχολικό έτος 2020/2021 τα αγόρια ήταν 15.378 και μειώθηκαν το επόμενο έτος σε 14.866 (μείωση 3,3%), ενώ τα κορίτσια από 14.682 μειώθηκαν σε 14.100 (ποσοστό μείωσης 4%).

Μείωση κατά 3,1% καταγράφεται και στους μαθητές που αποφοίτησαν από τα Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς από 5.471 που αποφοίτησαν τη σχολική χρονιά 2020/2021, την επόμενη αποφοίτησαν 5.299.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει μόλις το 5% του σχολικού πληθυσμού των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας.

Της Βίκυς Βετουλάκη