Διαγωνισμός «ImagineEU» για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαγωνισμός «ImagineEU» για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους, οι μαθητές/ριες στην Ελλάδα καλούνται να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή στην Ευρώπη (ακόμα) περισσότερο, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να κερδίσουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες!

Ο διαγωνισμός συμπληρώνει τη δημοσίευση της εργαλειοθήκης «Η δημοκρατία της Ε.Ε. σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εξοικειώσουν τους/τις μαθητές/ριες με τους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τα εργαλεία που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους και τα οποία τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στην Ε.Ε.

Οι μαθητές/ριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ε.Ε. καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ImagineEU δημιουργώντας και κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο σχετικά με μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή στις κοινότητές τους και να αποτελέσει αντικείμενο ενωσιακής νομοθεσίας.

Να σημειωθεί πως ο διαγωνισμός ImagineEU βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), η οποία παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς και να συμμετάσχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της, ενώ η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα δώσει στους/στις μαθητές/ριες το κίνητρο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ΕΕ, καθώς και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

Δικαίωμα δε συμμετοχής έχουν οι μαθητές/ριες που βρίσκονται στα δύο τελευταία έτη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών έχει οριστεί στις 13/12/2023. Όλοι οι κανόνες του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές του βίντεο και οι λεπτομέρειες για τη δήλωση συμμετοχής διατίθενται στον ιστότοπο του διαγωνισμού.