Εργασίες συντήρησης σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας

Εργασίες συντήρησης  σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δάπεδο της κεντρικής πλατείας και σε χώρους πέριξ αυτής πραγματοποίησε συνεργείο αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας. Οι ζημιές έχουν προκληθεί κατά κύριο λόγο από την επέκταση του ριζικού συστήματος των δέντρων.

Επίσης, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, είναι προγραμματισμένες και εξελίσσονται εργασίες συντήρησης σε σημεία της κεντρικής πλατείας (αποκατάσταση φθορών, καθαρισμοί φρεατίων, παγκάκια, ελαιοχρωματισμοί κ.ά.), αλλά και σε πεζοδρόμια του κέντρου της πόλης.