Σε πρωτογενή και τριτογενή τομέα επενδύει η Μεσσηνία

Σε πρωτογενή και τριτογενή  τομέα επενδύει η Μεσσηνία

Σύσκεψη για την εξέλιξη των προτάσεων επενδύσεων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, έλαβε χώρα στην Τρίπολη υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Όπως έγινε γνωστό στην εν λόγω σύσκεψη, στο πλαίσιο του Ν3299/2004 (επιδότηση 50% της επένδυσης και μέχρι 2 εκ. ευρώ) η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ως προς τη δυνατότητα αίτησης – ένταξης επένδυσης. Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης ανερχόταν σε 309.231.875 ευρώ και υποβλήθηκαν 750 σχέδια επενδύσεων, τα οποία και εγκρίθηκαν, ενώ υλοποιήθηκαν 415 επενδύσεις. Σε φάση υλοποίησης είναι ακόμα 63 σχέδια, έχουν δε απορροφηθεί 158.000.000 ευρώ.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του Ν3908/2011 (επιδότηση 55% της επένδυσης και μέχρι 2 εκ. ευρώ), έχει επίσης ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς τη δυνατότητα αίτησης – ένταξης επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος κρατικής επιχορήγησης ανήλθε σε 18.000.000 ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 47 σχέδια επενδύσεων, από τα οποία έχουν υλοποιηθεί τα 9. Η απορρόφηση έφθασε τα 3.700.000 ευρώ.

Επίσης, στο πλαίσιο του Ν4399/2016 (επιδότηση 50% της επένδυσης και μέχρι 3 εκ. ευρώ) έχει και εδώ ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς τη δυνατότητα αίτησης – ένταξης επένδυσης. Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης ήταν 154.000.000 ευρώ, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 386 σχέδια επενδύσεων, ενώ η απορρόφηση ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ, ωστόσο στη σύσκεψη εκφράστηκε η εκτίμηση ότι σημαντικό ποσοστό των εγκεκριμένων σχεδίων δε θα προχωρήσει σε φάση υλοποίησης.

Τέλος, στο πλαίσιο του Ν4887/2022 (επιδότηση μέχρι 63% για επένδυση μέχρι 1 εκ. ευρώ), η διαδικασία είναι ακόμα ανοιχτή για αιτήσεις σχεδίων επενδύσεων προς ένταξη. Όπως αναφέρθηκε, όμως, ακόμα δεν έχει δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης το ύψος της κρατικής επιχορήγησης, ενώ δεν υπάρχει και κατανομή. Ως τώρα έχουν υποβληθεί 10 σχέδια επενδύσεων, από τα οποία όμως έχουν απορριφθεί τα 5.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Π. Νίκας, σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της σύσκεψης, η διαπίστωση που προέκυψε είναι ότι στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομέα τα αιτήματα και διαπιστωμένη κινητικότητα προέρχονται από τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, ενώ στο δευτερογενή τομέα κυρίως από την Κορινθία.

Μία ακόμα διαπίστωση που προκύπτει, δήλωσε ο Π. Νίκας, είναι ότι οι αναπτυξιακοί νόμοι δίνουν μικρές δυνατότητες στις Περιφέρειες στον τομέα της επιδότησης σχεδίων επενδύσεων, ενώ για αυτές υπάρχουν δυνατότητες μέσα από άλλα προγράμματα, όπως το Leader (μέσω των Αναπτυξιακών) και το ΠΕΠ / ΕΣΠΑ (μέσω των Επιμελητηρίων). Προφανώς, οι μεγάλες επενδύσεις επιδοτούνται από προγράμματα των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών.