Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Erasmus Days 2023

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Erasmus Days 2023

Στο Erasmus Days 2023 (9-14 Οκτωβρίου), μια εβδομάδα αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας ERASMUS+, θα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα διεξαχθεί διαδικτυακός διαγωνισμός (quiz) γνώσεων για τις δράσεις Κινητικότητας Erasmus+, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Eunice, ενώ φοιτητές και φοιτήτριες, που έχουν συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus, θα καταθέσουν τις μαρτυρίες τους διαδικτυακά (σε μορφή video, poster, ppt).

Ο διαγωνισμός (quiz) γνώσεων θα είναι ανοιχτός προς όλους/όλες τους /τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου και θα έχει τα εξής βραβεία:

1ος νικητής/τρια : Κάρτα Interrail Global Pass διάρκεια δύο (2) μηνών

2ος νικητής/τρια: Tablet Lenovo M10

3ος νικητή/τρια: Tablet Lenovo M10

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή κλήρωση για την ανάδειξη του/της νικητή/τριας.