Τμήματα μετεκπαίδευσης στον Τουρισμό σε Ναύπλιο – Λουτράκι – Καλαμάτα

Τμήματα μετεκπαίδευσης στον Τουρισμό σε Ναύπλιο – Λουτράκι – Καλαμάτα

Με την εκπαιδευτική επιμέλεια της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Άργους – ΙΕΚ

Ξεκινούν Τμήματα Μετεκπαίδευσης (ΣΤΕ) στον Τουρισμό σε Ναύπλιο, Λουτράκι και Καλαμάτα. Τα ταχύρρυθμα μαθήματα μετεκπαίδευσης θα αναπτυχθούν με την εκπαιδευτική επιμέλεια της ΣΤΕ Άργους – ΙΕΚ με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τομέα του τουρισμού, την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τη συνολική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Η επιτυχής παρακολούθηση και φοίτηση, που είναι 3,5 μήνες, οδηγεί έπειτα από εξετάσεις στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού και της υπαλληλικής ιδιότητας, κατοχυρώνοντας επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα του ν. 1077/1980 και ν. 2112/1920 (Α΄ 67). Για την Καλαμάτα, η ειδικότητα είναι Επισιτισμός.

Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος/α ενδιαφερόμενος/η είναι τα 3 τελευταία χρόνια να διαθέτουν οι αιτούντες 150 τουλάχιστον ένσημα στην ειδικότητα ενδιαφέροντος και να έχουν αποκτηθεί σε επιχείρηση τουριστική ή επισιτιστική. Επίσης, να έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να μην ξεπερνούν ηλικιακά τα 55 χρόνια.