Αναδιανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ σε ωφελούμενους του Δήμου Μεσσήνης

Αναδιανομή προϊόντων του ΤΕΒΑ  σε ωφελούμενους του Δήμου Μεσσήνης

Σε αναδιανομή αδιάθετων προϊόντων, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των πράξεων του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα προχωρήσει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Μεσσηνίας.

Η αναδιανομή των προϊόντων θα γίνει στις 29-30 Νοεμβρίου και αυτά θα διατεθούν σε 844 οικογένειες του Δήμου Μεσσήνης. Αφορούν, δε, περιορισμένες ποσότητες τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Οι ωφελούμενοι του Δήμου Μεσσήνης θα ειδοποιηθούν με SMS. Για την παραλαβή των προϊόντων απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας και ΑΜΚΑ ή εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στα τηλέφωνα 2721361354, 2721361357.