ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Ενημέρωση για υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Ενημέρωση για υποχρέωση  εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

Σχετικά με την εγγραφή/επικαιροποίηση του Επίσημου Μητρώου Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικού Μητρώου) ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, υποχρέωση εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο), σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, έχουν:

•Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο,

•Οι επαγγελματίες που ζητούν από την αρμόδια Αρχή -Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων ή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- της έδρας τους να εκδίδει φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και πιστοποιητικά φυτοϋγείας

•Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

•Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για τα Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (ISPM 15),

•Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου), οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασής τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου

•Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου (e shop).

Η αίτηση εγγραφής/τροποποίησης θα πρέπει να υποβάλλεται από τον επαγγελματία στην αρμόδια Αρχή (ΔΑΟΚ) της έδρας του ή της μόνιμης κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις με την αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μεσσηνίας (Λακωνικής 87-ΤΚ 24133), στα τηλέφωνα: 27213-66519-66522 (Α. Πάττας apattas@pe-messinias.gr, Ειρ. Καρυώτη, ekarioti@pe-messinias.gr).

Τέλος επισημαίνεται ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών, καθώς και η μη επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, που επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.