Η πρόταση της «διαΝΕΟσις» και η ευκαιρία για την Τρίπολη

Η πρόταση της «διαΝΕΟσις»  και η ευκαιρία για την Τρίπολη

Ένα νέο μοντέλο για τη διακυβέρνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δημοσιοποίησε η διαΝΕΟσις, μέσα από προτάσεις των καθηγητών Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΕΚΠΑ) Γιάννη Τούντα, Διοίκησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Πάντειο) Βασίλη Κέφη, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Δημοκρίτειο) Νίκου Πολύζου και Πολιτικής Υγείας (Πελοποννήσου) Κυριάκου Σουλιώτη.

Ανάμεσα στις προτάσεις είναι η αύξηση των Υγειονομικών Περιφερειών σε 13 (από 7 που είναι σήμερα), όσες δηλαδή και οι διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ευκαιρία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και για την Τρίπολη, καθώς έτσι θα επέστρεφε στην Αρκαδία η έδρα της ΥΠΕ.

Παράλληλα, άλλη πρόταση της διαΝΕΟσις αναφέρει ως χρήσιμη τη δημιουργία 20 δικτύων νοσοκομείων με τη λογική Κόμβου και Ακτίνας. Το κάθε ένα θα διαθέτει ένα νοσοκομείο «κόμβο», το οποίο θα συνδέεται με άλλα νοσοκομεία «ακτίνας», κατανέμοντας έτσι σε όλο το δίκτυο τη φροντίδα, ανάλογα με το μέγεθος και το εύρος των τμημάτων που διαθέτουν.

Ανάμεσα στα είκοσι Γενικά, Πανεπιστημιακά ή Περιφερειακά Νοσοκομεία που προτείνεται να λειτουργήσουν ως «κόμβοι» δε, συγκαταλέγεται και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφορμή για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε ήταν η κοινή παραδοχή των τεσσάρων καθηγητών ότι το υπάρχον ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του, ενώ οφείλει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο δημόσιο οργανισμό ικανό να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες υγείας του ελληνικού πληθυσμού.

Χρ.Μ.