«Η συνείδηση βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά»

«Η συνείδηση βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά»

Πωλ Βαλερύ, (1871-1945, Γάλλος ποιητής)