Λίγες αγοραπωλησίες εξαιρετικά παρθένου στη Μεσσηνία

Λίγες αγοραπωλησίες  εξαιρετικά παρθένου στη Μεσσηνία

Που κυμαίνονται οι τιμές στο ελαιόλαδο

Λίγες είναι οι αγοραπωλησίες εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που πραγματοποιούνται στη Μεσσηνία αυτή την περίοδο, με την τιμή να κυμαίνεται στα 7,5 ευρώ το κιλό για προϊόν οξύτητας 0,3 γραμμών.

Και οι παραγωγοί και οι έμποροι διατηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας είτε αύξηση των τιμών μετά τις γιορτές, λόγω μειωμένης παραγωγής, είτε περαιτέρω μείωση μετά την ολοκλήρωση της φετινής συγκομιδής στην Ισπανία.

Η πρόσφατη διόρθωση της τιμής από 8 σε 7,5 ευρώ το κιλό είναι πιθανό να ήταν προβλεπόμενη, καθώς ορισμένοι παραγωγοί πουλούν από το ελαιοτριβείο κατά τη διάρκεια της συγκομιδής λόγω έλλειψης χώρου αποθήκευσης. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι τιμές για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνονται από 7 έως 8 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την περιοχή.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι μέσες τιμές σε Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία είναι στα 7,48 ευρώ, 8,26 ευρώ και 7,93 ευρώ αντίστοιχα. Στην Ισπανία, το παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας μικρότερης από 2 γραμμές πωλείται 6,77 ευρώ το κιλό, ενώ το λαμπάντε με οξύτητα μεγαλύτερη από 2 γραμμές πωλείται 6,33 ευρώ το κιλό.