Νέδοντας, ρέματα, παραπόταμοι, αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας

Νέδοντας, ρέματα, παραπόταμοι,  αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα βρίσκεται ενώπιον μιας μοναδικής ευκαιρίας εν όψει των έργων για τη θωράκισή της από πλημμυρικά φαινόμενα.

Με δεδομένο ότι ο Νέδοντας είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας, πρέπει να αναδειχθεί ως τέτοιο.

Το “Φαραωνικό” έργο που έχει προταθεί από το υπουργείο, χωρίς τη συναίνεση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού, δε φαίνεται να ταιριάζει με τις δυνατότητες και τους στόχους της Καλαμάτας, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των 100 ουδέτερων πόλεων της Ευρώπης.

Βλέπουμε ως μοναδική ευκαιρία την αξιοποίηση του Νέδοντα μέσω της δημιουργίας αναβαθμών και φυσικών λιμνών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη θωράκιση της πόλης από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μετατροπή της Καλαμάτας σε πόλη πρότυπο.

Υποστηρίζουμε την κατασκευή αντλιοστασίων αναρρόφησης νερού από δεξαμενές που συγκοινωνούν με τις λίμνες και την εφαρμογή κλειστών δικτύων, είτε για να προωθούν το νερό προς τη θάλασσα (πλημμυρικά φαινόμενα) είτε για άλλες χρήσεις (πυρόσβεση, άρδευση, καθαρισμός των οδών της πόλης).

Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η αναβάθμιση και η συντήρηση των ρεμάτων, ώστε μαζί με τον Νέδοντα να αποτελέσουν έναν ολιστικό προσανατολισμό προς την αειφορία, συνδυάζοντας την προστασία από πλημμύρες με την προώθηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων.

Με την ευχή οι παραπάνω προτάσεις να τύχουν της προσοχής των αρμοδίων για να δώσουν την ευκαιρία στην Καλαμάτα να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να εδραιωθεί ως ένας σύγχρονος τουριστικός προορισμός και πρότυπος καινοτόμος πόλη με ευαισθησία στο περιβάλλον.

Η Καλαμάτα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να ξεχωρίσει! Αρκεί να δείξουμε την πρέπουσα σημασία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που την προίκισαν οι προηγούμενοι: Νέδοντας, Ταΰγετος (μερικά εξ αυτών).

Εμείς, άραγε, τι θα παραδώσουμε στους επόμενους;

Κι όμως, υπάρχει ελπίδα, αρκεί να σεβόμαστε και να ακολουθούμε τους φυσικούς κανόνες, και όχι να επιλέγουμε να επενδύουμε σε φαραωνικά έργα, παραβλέποντας την απλή λογική της φύσης και προσπαθώντας ειρωνικά να «επαναπροσδιορίσουμε» τις φυσικές της δυνάμεις.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καραμπάτος

Εκτελεστικός Διευθυντής «Δρόμοι της Ελιάς», πρόεδρος Δικτύου Ελαιοπαραγωγών Πόλεων της Μεσογείου, τέως πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας