Οικοδομική δραστηριότητα: αυξημένη το πρώτο οκτάμηνο του 2023 στην Πελοπόννησο

Οικοδομική δραστηριότητα: αυξημένη το  πρώτο οκτάμηνο του 2023 στην Πελοπόννησο

Σημαντική αύξηση σε επιφάνεια και όγκο κτηρίων

Αύξηση καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τόσο το μήνα Αύγουστο όσο και συνολικά το πρώτο οκτάμηνο του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Μάλιστα, τον Αύγουστο, ενώ ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν στην Περιφέρειά μας, είναι ίδιος με πέρυσι, είναι μεγαλύτερη η επιφάνεια και ο όγκος των κτηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε επίπεδο χώρας τον Αύγουστο 2023 εκδόθηκαν 1.595 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 392.123 m2 επιφάνειας και 2.080.877 m3όγκου. Μάλιστα, παρουσιάστηκε μείωση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Το 8μηνο του 2023 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 9,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2022.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το μέγεθος της Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) τον Αύγουστο 2023 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, αλλά αυξήθηκαν η επιφάνεια και ο όγκος των κτηρίων. Ειδικότερα, ανήλθε και τις δύο χρονιές, το μήνα Αύγουστο, σε 149 άδειες. Το 2022 αυτές οι 149 άδειες αντιστοιχούσαν σε 20.817 m2 επιφάνειας και 79.355 m3 όγκου, ενώ το 2023 αντιστοιχούσαν σε 29.671 m2 επιφάνειας και 121.141 m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 42,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 52,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Κατά τα στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα της Περιφέρειάς μας από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022 εκδόθηκαν 1.987  άδειες οικοδομής, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023 εκδόθηκαν 2.051 και καταγράφεται αύξηση 3,2%. Μεγαλύτερη είναι αύξηση σε επιφάνεια κτηρίων και όγκο. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το 2022 η επιφάνεια ήταν 314.590 τ.μ., ενώ το αντίστοιχο του 2023 ήταν 359.529 τ.μ., με την αύξηση να είναι 14,3%.

Ο δε όγκος των κτηρίων το διάστημα αυτό του 2022 ήταν 1.344.912 m3, ενώ το 2023 έφτασε τα 1.581.644 m3  και καταγράφηκε αύξηση 17,6%.

Οκτάμηνο 2023

Τέλος, για την περίοδο του οκταμήνου, από το Γενάρη έως τον Αύγουστο του 2022 εκδόθηκαν 1.314 οικοδομικές άδειες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023 εκδόθηκαν  1.358  οικοδομικές άδειες καταγράφοντας αύξηση 3,3%.

Επίσης σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη η αύξηση σε επιφάνεια κτηρίων και όγκο. Το οκτάμηνο του 2022 η επιφάνεια ήταν 200.378 τ.μ., ενώ το αντίστοιχο του 2023 ήταν 260.091 τ.μ., με την αύξηση να είναι 29,8%. Ο δε όγκος των κτηρίων το διάστημα αυτό του 2022 ήταν 855.524 m3, ενώ το 2023 έφτασε τα 1.174.046 m3  και καταγράφηκε αύξηση 37,2%.

Της Βίκυς Βετουλάκη