Μειώθηκαν οι ρυθμοί αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μειώθηκαν οι ρυθμοί αύξησης της οικοδομικής  δραστηριότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2023

Μειώθηκαν οι ρυθμοί – αν και παραμένουν αυξητικοί – της οικοδομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Δεκέμβριο του 2023, αλλά και για ολόκληρο το 2023. Μικρότερη είναι η αύξηση που καταγράφεται και σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές στην Περιφέρεια.

Κυρίαρχη, πάντως, εξακολουθεί να είναι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό και σε αριθμό έκδοσης οικοδομικών αδειών και σε τετραγωνικά μέτρα και σε όγκο.

Σε επίπεδο χώρας

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) κατά το Δεκέμβριο 2023 στη χώρα, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.533 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 633.510 m επιφάνειας και 2.971.021 m3 όγκου. Παρουσίασε δε αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 10,9% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2023 έως το Δεκέμβριο 2023, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα ανήλθε σε 26.962 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.238.016 m2 επιφάνειας και 29.171.122 m όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% στον όγκο.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε έκδοση 177 οικοδομικών αδειών, έναντι 189 το Δεκέμβριο του 2022 και καταγράφηκε μείωση κατά 6,3 %. Αντίστοιχα για το μήνα αυτό του 2023 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 29.694 και ο όγκος σε 131.143 m3, ενώ το 2022 σε 29.582 τ.μ. (μεταβολή 0,4 %) και ο όγκος σε 120.684 m3 (μεταβολή 8,7%).

Σχετικά με το σύνολο του 2023, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκδόθηκαν 2.061 οικοδομικές άδειες (2.007 το 2022), καταγράφοντας αύξηση από την προηγούμενη χρονιά  2,7%.

Αντίστοιχα για το 2023 η επιφάνεια σε τ.μ. ανήλθε σε 380.694 και ο όγκος σε 1.718.765 m3, ενώ το 2022 σε 299.816 τ.μ. (μεταβολή 27%) και ο όγκος σε 1.263.122 m3 (μεταβολή 36,1%), αντίστοιχα.

Για το 2023, οι 2.043 άδειες που εκδόθηκαν αφορούν ιδιωτικές οικοδομές (1.991 το 2022, μεταβολή 2,6%) και αντιστοιχούν σε επιφάνεια 348.355 τ.μ. (298.557 τ.μ. το 2022, μεταβολή 16,7%) και σε όγκο 1.539.059 m3 (1.257.282 m3 το 2022, μεταβολή 22,4%).

Της Βίκυς Βετουλάκη