Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν επί της ουσίας τα έργα συντήρησης και βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας με την εργολαβία που ήταν σε εξέλιξη από πέρυσι, αρχικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Το έργο εκτελείται από την «Τεχνική Εταιρία ΕΛ-ΤΕ ΕΠΕ», με έκπτωση 42,33%, ενώ από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου δόθηκε στην εργολαβία παράταση έως τέλος του χρόνου, προκειμένου να εγκριθεί η συμπληρωματική σύμβαση για επιπλέον εργασίες που απαιτήθηκαν.

Οι παρεμβάσεις
Με το εν λόγω έργο έγιναν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Μεσσηνίας, το οποίο αποτελείται από 38 επαρχιακούς δρόμους, συνολικού μήκους 850 χλμ. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού μας είναι παλιό, παρουσιάζει πολλά προβλήματα και οι εργασίες αποκατάστασης απαιτούν μεγάλες δαπάνες. Για την επιλογή των παρεμβάσεων που έγιναν με τη συγκεκριμένη εργολαβία, ελήφθησαν υπόψη οι καταγραφές των αναγκών από τους αρμόδιους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οι αναφορές των αστυνομικών τμημάτων, των Δήμων ή και ιδιωτών. 

Έχουν εκτελεστεί επεμβάσεις βελτίωσης και συντήρησης της επαρχιακής οδού σε ποσοστό 100% περίπου του συμβατικού αντικειμένου στα εξής σημεία:

-Στην 24η επαρχιακή οδό Λάμπαινα – Αρσινόη – Μαυρομάτι Ιθώμης έχουν γίνει: Καθαρισμός τάφρων. Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με άοπλο σκυρόδεμα. Ασφαλτόστρωση κατά θέσεις. Διαγράμμιση της επαρχιακής οδού. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

-Κατασκευάστηκε αντιδιαβρωτικός τοίχος μήκους 120 μ. περίπου, για την αντιδιαβρωτική προστασία της Γέφυρας Νέδας στην 9η εθνική οδό Καλό Νερό – Πύργος, διότι έπρεπε να γίνει προστασία του πρανούς της όχθης και της υποσκαφής του ακροβάθρου της γέφυρας. Επίσης, ενισχύθηκε με συρματοκιβώτια ο χαλινός κατάντη της γέφυρας

-Επιπλέον, έγιναν εργασίες για την προστασία των ακροβάθρων της γέφυρας Νέδας, καθώς και της προστασίας στις όχθες του ποταμού από τις εκτενείς διαβρώσεις στα πρανή του, καθώς και αποκατάσταση σημαντικών φθορών στο οδόστρωμα της 24ης επαρχιακής οδού Λάμπαινα-Αρσινόη-Αρχαία Μεσσήνη, η οποία οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και δέχεται ετήσια μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων.

Της Βίκυς Βετουλάκη