1ο Δ.Σ. Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για το σχολικό εκφοβισμό

1ο  Δ.Σ. Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης για το σχολικό εκφοβισμό

Ένα εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοξένησε χθες το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το οποίο εστίασε στα δικαιώματα του παιδιού και στο σοβαρό προβληματισμό γύρω από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Η όλη πρωτοβουλία αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Γ’ τάξης, ενισχύοντας την κατανόησή τους για θέματα σχετικά με τη σχολική ζωή.

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε με την πολύτιμη συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, ενώ οι κύριοι στόχοι του περιελάμβαναν την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους, την αντιμετώπιση και την εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού, την καθιέρωση ορίων συμπεριφοράς και την ενθάρρυνση εποικοδομητικών τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών.

Δοθείσης δε της ευκαιρίας, από το σχολείο θέλουν να εκφράσουν «τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στην ψυχολόγο του Δήμου, Ραυτοπούλου Ευαγγελία, και στην κοινωνική λειτουργό, Μαυρογιάννη Ευαγγελία, για την εξαιρετική τους παρουσίαση και την πολύτιμη ενημέρωση που παρείχαν στους μαθητές μας. Η συνεισφορά και ο επαγγελματισμός τους αποτέλεσαν την ουσιαστική βάση για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής δράσης.

Ο εκφοβισμός στο σχολείο είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί δράση. Η κατανόηση και η αντιμετώπισή του από μικρή ηλικία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ψυχολογική και κοινωνική ευημερία των παιδιών. Είμαστε βέβαιοι πως τέτοιες πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός πιο συνειδητού, ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. Είναι πρωταρχικής σημασίας να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε τέτοιες δράσεις για το κοινό καλό».