ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης για «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης   για «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους έως και 40 ετών, προκειμένου να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση, υλοποιώντας επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προδημοσίευση της παρέμβασης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) και στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής  Ενότητας Μεσσηνίας (Λακωνικής 87, Καλαμάτα – τηλ. 27213-66508 και 27213-66507).