Κινητοποιήσεις…

Κινητοποιήσεις…

Από την κινητοποίηση στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων απαίτησαν την άμεση αντικατάσταση συγκεκριμένων προϊσταμένων της Υπηρεσίας.

Επίσης, μίλησαν για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Για τους προϊσταμένους δε μας ενδιαφέρει το θέμα. Εκείνο που μας τρομάζει είναι ότι με τη γενικότερη κατάσταση η Διεύθυνση δεν ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους για την προστασία των πολιτών.

Θα θέλαμε να ξέραμε πόσοι έλεγχοι έγιναν το τελευταίο τρίμηνο και ποια είναι τα αποτελέσματά τους…

Α.Π.