Ο Αθανάσιος Μάκιος Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα

Ο Αθανάσιος Μάκιος Πρέσβης του Ευρωπαϊκού  Συμφώνου για το Κλίμα

Για το ρόλο του Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Καλαματιανό Αθανάσιο Μάκιο, Φυσικό ΑΠΘ, MSc «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όπως σημειώνεται σχετικά, «το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ουσιαστικά ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό και που ο καθένας με τα δικά του βήματα προσπαθεί να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Το Σύμφωνο, το οποίο ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει το στόχο της, που είναι να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Το Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα άνθρωποι, κοινότητες και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη. Να μάθουν για την κλιματική αλλαγή, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν λύσεις, να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο αυτών των λύσεων.

Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Σύμφωνο στοχεύει να γίνει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής πληροφοριών, συζητήσεων και δράσης σχετικά με την κλιματική κρίση και να προσφέρει υποστήριξη σε ένα ευρωπαϊκό κίνημα για το κλίμα που θα αναπτυχθεί και θα εδραιωθεί».

«Είναι πραγματικά μια τιμητική διάκριση για εμένα, αφού με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχω καταβάλει και θα συνεχίσω να καταβάλω, προκειμένου να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και σ’ αυτό, φυσικά, το ταξίδι δε θα είμαι μόνος, μου αφού μαζί με ένα δίκτυο ανθρώπων με τον ίδιο σκοπό ενώνουμε τις δυνάμεις μας προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Σε μια μετάβαση που κανείς δεν περισσεύει και απαιτείται η συμμετοχή όλων μας» δήλωσε από τον πλευρά του ο κ. Μάκιος.