Παρατημένος εξοπλισμός που διαλύεται…

Παρατημένος εξοπλισμός που διαλύεται…

Για ακόμα μια φορά το «Θάρρος» θα αναφερθεί στον εξοπλισμό των καταστημάτων στην παραλία της Καλαμάτας που, ενώ μπορεί να έχουν κλείσει, αυτός παραμένει στον αιγιαλό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον δύο χρόνια, μεγάλο μέρος του εξοπλισμού παραμένει στον αιγιαλό και μετά την τελευταία κακοκαιρία το δάπεδο της εξέδρας που είχε κατασκευαστεί άρχισε να ξηλώνεται και να καταλήγει στην ακτή…

Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να γίνει άραγε;
Π.Μπ.