Άλλοι 85 γκρι κάδοι στο Δήμο Καλαμάτας

Άλλοι 85 γκρι κάδοι στο Δήμο Καλαμάτας

Νέους κάδους για σύμμεικτα απορρίμματα παρέλαβε την Πέμπτη ο Δήμος Καλαμάτας. Πρόκειται για την «τελευταία παρτίδα» ογδόντα πέντε μεταλλικών γκρι κάδων χωρητικότητας 1.100 lt, με διπλό πλαστικό καπάκι  για τα σύμμεικτα απορρίμματα και ειδικό ποδομοχλό που επιτρέπει στους δημότες να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους εύκολα.

Σημειώνεται ότι το 2023 είχαν παραληφθεί περισσότεροι από 300 γκρι κάδοι για σύμμεικτα και περί τους 200 μπλε πλαστικοί για ανακύκλωση.