Αναγκαστική απαλλοτρίωση δύο ακινήτων στο Κάστρο Καλαμάτας

Αναγκαστική απαλλοτρίωση  δύο ακινήτων στο Κάστρο Καλαμάτας

Την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύο ακινήτων στο Κάστρο Καλαμάτας υπέγραψε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση εξυπηρετεί αρχαιολογικούς σκοπούς και το αρμόδιο Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει για αυτές.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά ακίνητα συνολικής έκτασης 1.241,14 τ.μ., για την προστασία και ανάδειξη του Κάστρου Καλαμάτας. Το ένα είναι εμβαδού 606,99 τ.μ. και  το δεύτερο εμβαδού 634,15 τ.μ. Πρόκειται για ακίνητα που περιέχουν και δύο ισόγεια κτίσματα από την πλευρά της οδού Βιλεαρδουίνου.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου/Υπουργείου Πολιτισμού και η δαπάνη βαρύνει τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ένσταση κατά της απόφασης μπορεί να γίνει εντός τριάντα ημερών και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.