Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος

Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος

Ο μέχρι πρόσφατα συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος, αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.