Έλλειψη καλαθιών

Έλλειψη καλαθιών

Αρκετές είναι οι στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας στις οποίες δεν υπάρχει καλάθι απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια όσων περιμένουν λεωφορείο ή των διερχόμενων πεζών να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η οδός Αθηνών, όπου χρειάζεται άμεσα να τοποθετηθούν καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών.

Χρ.Μ.