Μεσσήνη-Εύα-Λάμπαινα: Από το προηγούμενο εντάχτηκε στο νέο ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί

Μεσσήνη-Εύα-Λάμπαινα: Από το προηγούμενο εντάχτηκε  στο νέο ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί

Οι σοβαρές ελλείψεις που υπήρχαν στη μελέτη του δρόμου Μεσσήνη – Εύα και Εύα-Λάμπαινα “κρατούσαν” το έργο… ακίνητο για αρκετά χρόνια, γεγονός που είχε σημειωθεί και από τον τέως περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος ενίσχυσε τον προϋπολογισμό του με ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να γίνουν τα αναγκαία με τον αγωγό υδροδότησης. Μοιραία, για ένα σημαντικό έργο που έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από τη χρηματοδότηση του προηγούμενου ΕΣΠΑ, από το νυν περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό αποφασίστηκε η ένταξη και ολοκλήρωσή του στο νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μη χαθεί.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι  “η βελτίωση και αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνολικού μήκους 8,410 χλμ., με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά, στα Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα. Το έργο από την αρχή έως το τέλος κατασκευάζεται επί του υφιστάμενου δρόμου. Γίνεται βελτίωση της υπάρχουσας οδού, με μικρή μεταβολή της χάραξης και αύξηση της διατομής, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας, ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής και η βελτίωση της απορροής της ανάντη περιοχής και αποστράγγισης της οδού.

Αναλυτικά στην Πράξη περιλαμβάνεται:

Βελτίωση και αναβάθμιση στο τμήμα Α. Στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα η παρέμβαση ξεκινά από τη συμβολή του Κόμβου της Περιφερειακής Οδού Μεσσήνης με την 7η Επαρχιακή Οδό στη Χ.Θ. 0+000, κατευθύνεται βόρεια και καταλήγει στην αρχή της Παράκαμψης Εύας στη Χ.Θ. 5+652,41.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ισόπεδων κόμβων. Προβλέπονται, επίσης, νέα τεχνικά και επέκταση υφισταμένων τεχνικών απορροής ομβρίων, σήμανση – ασφάλιση και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στα ημιαστικά τμήματα της Μεσσήνης και της Τριόδου, στους ισόπεδους κόμβους και τις ισόπεδες διασταυρώσεις.

Βελτίωση και αναβάθμιση στο τμήμα Β. Στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα η παρέμβαση ξεκινά από το τέλος της Παράκαμψης Εύας, ακριβώς μετά τη γέφυρα στο ρέμα Λιγίδη, στη Χ.Θ. 0+100 κατευθύνεται βόρεια, στη Βαλύρα και καταλήγει στο τέλος του νέου Ισόπεδου Κόμβου προς Αρχαία Μεσσήνη στη Χ.Θ. 2+858,00.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. Προβλέπονται ακόμη νέα τεχνικά και επέκταση υφισταμένων τεχνικών απορροής ομβρίων.

Εντός των οικισμών Αριστοδημείου και Λάμπαινας κατασκευάζεται κλειστό δίκτυο ομβρίων. Περιλαμβάνονται σήμανση, ασφάλιση της οδού και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στα τμήματα της οδού εντός των οικισμών Αριστοδημείου και Λάμπαινας. Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας”.