Νέοι αγρότες: Απαγορευτικό να υποβάλουν φάκελο οι ελαιοκαλλιεργητές

Νέοι αγρότες: Απαγορευτικό να υποβάλουν φάκελο οι ελαιοκαλλιεργητές

Στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ελαιοκαλλιεργητές που θα θελήσουν να ενταχθούν στο ερχόμενο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, το οποίο παρουσίασε σε διαβούλευση το ΥπΑΑΤ, αναφέρεται σε άρθρο του στον ΑγροΤύπο ο κ. Σταύρος Χρυσαδάκος, γεωπόνος από τη Σπάρτη. Συγκεκριμένα τονίζει τα εξής: «Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ η “προδημοσίευση” του προγράμματος “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027″.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, αλλά και στην Ε.Ε., και περιλαμβάνει σειρά από σοβαρά κίνητρα. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το πρόγραμμα έχει ευρεία απήχηση ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και είναι αρκετοί αυτοί που επιλέγουν να ενταχθούν στη γεωργία. Η επιλογή αυτή φαίνεται να ενισχύεται μετά την πρόσφατη κρίση, όπου ο κλάδος της παραγωγής τροφίμων παρουσίασε αξιοσημείωτη αντοχή.

Από την προδημοσίευση, όμως, των όρων και τεχνικών λεπτομερειών του προγράμματος δε διαφαίνεται η θέληση της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ να διευκολύνει την ένταξη των υποψηφίων στο μέτρο, δηλαδή την εγκατάσταση νέων ανθρώπων στη γεωργία.

Αντίθετα, για κάποιους ανεξήγητους λόγους, σε κάθε νέα πρόσκληση τίθενται όλο και νέες αυξημένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που λειτουργούν ως “κόφτες” για τα νέα παιδιά που επιθυμούν να δουλέψουν στο πρωτογενή τομέα.

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης – φακέλου προϋποθέτει την κατοχή ενός αγροτικού νοικοκυριού ελάχιστου τεκμαρτού οικονομικού μεγέθους (τζίρου) των 12.000 ευρώ.

Για κάθε καλλιέργεια εκδόθηκε ένας μέσος πανελλήνιος συντελεστής – τζίρος ανά στρέμμα (μέση παραγόμενη ποσότητα Χ μέση τιμή πώλησης).

Για την ελαιοκαλλιέργεια οι συντελεστές που δόθηκαν απέχουν από την πραγματικότητα και υψώνουν σοβαρά εμπόδια στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά.

Για την ελαιοποιήσιμη ελιά ο συντελεστής είναι 182,1 ευρώ ανά στρέμμα. Για την επιτραπέζια ελιά Κάλαμών ο συντελεστής είναι 273,6 ευρώ ανά στρέμμα. Αν ο υποψήφιος διαθέτει μόνο λαδοελιές, για να φτάσει το ελάχιστο όριο απαιτούνται 12.000 ευρώ/ 182,1 ευρώ / στρ. = 66 στρέμματα!

Αν ο υποψήφιος διαθέτει μόνο ελιές Kαλαμών, για να πιάσει το όριο απαιτούνται 12.000 ευρώ / 273,6 ευρώ/στρ. = 44 στρέμματα!

Τα μεγέθη αυτά είναι υπερβολικά μεγάλα, μακριά από την ελληνική πραγματικότητα και ουσιαστικά παρεμποδίζουν τους υποψηφίους να υποβάλουν φάκελο εγκατάστασης στη γεωργία με αντικείμενο την ελαιοκαλλιέργεια.

Η αξιοπιστία των παραπάνω συντελεστών ελέγχεται σοβαρά. Πώς δηλαδή προέκυψαν; Από πόσα αγροτικά νοικοκυριά; Από ποιες Περιφέρειες; Πόσο αντιπροσωπευτικοί είναι;

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν, αν οι παραπάνω δείκτες του προγράμματος συγκριθούν με τους αντίστοιχους του ΕΛΓΑ. Αυτούς, δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο ΕΛΓΑ για να καθορίσει τα ετήσια ασφάλιστρα στην ελαιοκαλλιέργεια.

Από την επεξεργασία των αντίστοιχων επίσημων στοιχείων του ΕΛΓΑ που έχουν δημοσιευτεί κατ΄ έτος στο ΦΕΚ, αλλά υπάρχουν και στον ιστότοπο του ΕΛΓΑ, προκύπτουν τεράστιες αποκλίσεις.

Ελιές ελαιοποιήσιμες
Τυπική απόδοση – τζίρος: Μέσος όρος εξαετίας (2017-2022) = 277 ευρώ / στρ. Άρα, για να πιάσει ένας υποψήφιος το όριο των 12.000 ευρώ θα απαιτούνταν 12.000 / 277 ευρώ/στρ. = 43 στρέμματα.

Ελιές επιτραπέζιες ποικιλίας Καλαμών
Τυπική απόδοση – τζίρος: Μέσος όρος πενταετίας (2017-2022) = 768 ευρώ / στρ. Άρα, για να πιάσει ένας υποψήφιος το όριο των 12.000, θα απαιτούνταν 12.000 ευρώ / 768 ευρώ/στρ. = 16 στρέμματα.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των συντελεστών της ελαιοκαλλιέργειας.

Στην ουσία “διώκονται” τόσο η ελαιοκαλλιέργεια όσο και οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτή.

Στην Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ελαιοκαλλιέργειας αποτελούν στρατηγική επιλογή. Και τούτο, διότι ως καλλιέργεια αντέχει στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης και ταυτόχρονα αξιοποιεί εδάφη οριακής γονιμότητας.

Το πολιτικό προσωπικό της Περιφέρειας, οι βουλευτές, η Περιφερειακή Αρχή και οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν άμεσα να ζητήσουν αφενός εξηγήσεις και αφετέρου τη βελτίωση των κρίσιμων συντελεστών.

Είναι προφανές ότι κάποια από τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ απέχει από την πραγματικότητα!

Είναι τουλάχιστον “παράδοξο” όταν οι παραγωγοί καλούνται να πληρώσουν τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ να έχουν υψηλή απόδοση ανά στρέμμα, αλλά όταν είναι τα ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα και να ωφεληθούν, να έχουν μικρές αποδόσεις».