Νοσοκομείο Καλαμάτας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες για τη μίσθωση ασθενοφόρων

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες για τη μίσθωση ασθενοφόρων

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρων προχώρησε το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά και η καταληκτική μέρα κατάθεσης προσφορών είναι η ερχόμενη Τρίτη (9/1).

Όπως σημειώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της διακομιδής του ασθενούς με ασθενοφόρο θα βεβαιώνεται απαραίτητα από το θεράποντα ιατρό. Η κλήση του ασθενοφόρου θα γίνεται από το νοσοκομείο με ευθύνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, και θα περιλαμβάνει:

-Γενικά περιστατικά (κλινικές-Μονάδες-Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-Βραχεία

Νοσηλεία-ΤΕΙ επανεξετάσεις)

-COVID-19 περιστατικά (κλινικές – Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-Βραχεία).

Το ωράριο διαθεσιμότητας των ασθενοφόρων θα είναι 12.00 μ.- 8.00 μ.μ. καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς περιορισμό ως προς τον ημερήσιο αριθμό διακομιδών.

Το κόστος διακομιδής θα υπολογίζεται σε τρεις κλίμακες: εντός Δήμου Καλαμάτας, ανεξαρτήτως χιλιομέτρων, ενιαία τιμή ανά διακομιδή συν ΦΠΑ 24%, εκτός Δήμου Καλαμάτας, εντός νομού, ποσό ανά χιλιόμετρο, συν ΦΠΑ 24%, εκτός Νομού Μεσσηνίας ποσό ανά χιλιόμετρο συν ΦΠΑ 24%.

Τα ασθενοφόρα θα είναι σε πλήρη σχηματισμό (έναν οδηγό-διασώστη και έναν διασώστη νοσηλευτή) και θα διαθέτουν όλα τα υποχρεωτικά εκ του νόμου προσόντα και άδειες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 5 μήνες ή μέχρι της εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.