Παρεμβάσεις ασφάλειας σε δρόμους της Καλαμάτας

Παρεμβάσεις ασφάλειας  σε δρόμους της Καλαμάτας

Αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας συζητήθηκε και η αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Καλαμάτας για διευθέτηση κυκλοφορίας και σήμανση των υπό εκτέλεση εργασιών».

Στο σχετικό αίτημα περιλαμβάνονται πίνακας χρονικής εκτίμησης διάρκειας έργων, τεχνική έκθεση και διαγράμματα, υπογεγραμμένα από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες.

Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, με την εργολαβία πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειακών παρεμβάσεων:

-Βελτίωση επιλεγμένων υφιστάμενων διαβάσεων πεζών που περιλαμβάνει:

•Αντικατάσταση υλικού διαβάσεων με τοποθέτηση κυβόλιθων για μεγαλύτερη αντοχή

-Διασφάλιση των προδιαγραφών με τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ

-Εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού διαβάσεων, με ηλιακά πάνελ, σε διαβάσεις με μειωμένη ορατότητα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού

-Αντικατάσταση οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε κρίσιμα σημεία.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, σε όλο το προβλεπόμενο μήκος του προαναφερόμενου αστικού δικτύου, σε όλο το πλάτος των οδών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες και συγκεκριμένα ότι θα βελτιωθούν 245 διαβάσεις πεζών, των οποίων οι ακριβείς θέσεις και το είδος των επεμβάσεων αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη Μελέτης Σκοπιμότητας –Έκθεσης Τεκμηρίωσης και Προμέτρησης του έργου.

Για την επιλογή των κατάλληλων διατάξεων τυπικών σχεδίων σήμανσης για την αντικατάσταση του οδοστρώματος με αντιολισθηρή άσφαλτο σε συγκεκριμένες αστικές οδούς, ελήφθησαν υπόψη τα πλάτη των προς επέμβαση τμημάτων, το είδος της κυκλοφοριακής κίνησης, ο αριθμός των λωρίδων ανά κατεύθυνση και η ύπαρξη ή μη κεντρικής διαχωριστικής νησίδας.

Η χρονική διάρκεια για την κατασκευή των έργων φαίνεται στον πίνακα εκτίμησης της διάρκειας εργασιών.

Από εκεί προκύπτει ότι απαιτείται:

•μία (1) ημέρα για την ασφαλτόστρωση στις οδούς/διασταυρώσεις Αρτέμιδος-Λυκούργου, Ηρώων, Θεμιστοκλέους, Μαυρομιχάλη, Σπάρτης

•δύο (2) ημέρες για την ασφαλτόστρωση στις οδούς/διασταυρώσεις Βασιλέως Γεωργίου-Παπαφλέσσα, Λακωνικής, Λαιίκων,

•τρεις (3) ημέρες για την ασφαλτόστρωση στις οδούς στις οδούς Αθηνών, Κρήτης

•πέντε (5) ημέρες για κάθε πεντάδα μισών διαβάσεων.