ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Ενημέρωση για τον Κανονισμό Ύδρευσης και τη διακοπή παροχών

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Ενημέρωση για τον Κανονισμό  Ύδρευσης και τη διακοπή παροχών

Ενημέρωση των πολιτών για τον Κανονισμό Ύδρευσης και τη διακοπή παροχών ύδρευσης εξέδωσε χθες η ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Σε αυτή αναγράφεται: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε διακοπή των παροχών ύδρευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5.8 του εν λόγω κανονισμού.

Επισημαίνουμε ότι οι διακοπές γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του δεύτερου ανεξόφλητου λογαριασμού. Παρακαλούμε να μεριμνείτε πάντα για την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας και για την τακτοποίηση τυχόν οφειλών σας, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες διακοπές υδροδότησης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

5.8 Διακοπή – Αφαίρεση παροχών. 5.8.1 Διακοπή παροχών. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: Εάν κάποιος καταναλωτής έχει δύο τρίμηνους ανεξόφλητους λογαριασμούς και το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ένα  μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του δευτέρου ανεξόφλητου λογαριασμού θα γίνεται διακοπή της παροχής του χωρίς καμία ειδοποίηση. Επίσης, στους καταναλωτές ύδρευσης οι οποίοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς πέραν των δύο τριμήνων, όταν το ποσό της οφειλής περάσει το ποσό της εγγύησης ανεξαρτήτως τριμήνου, μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής θα γίνεται διακοπή της παροχής χωρίς καμία ειδοποίηση.

Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον κανονισμό η διακοπή, δεν απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΤ.

Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδηγεί στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης».

Η.Γ.