Επανεξετάζεται ο διαγωνισμός για το οδικό έργο των 45 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια

Επανεξετάζεται ο διαγωνισμός για το οδικό  έργο των 45 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια

Στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων επέστρεψε με απόφασή της η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου την κατακύρωση και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του μεγάλου έργου που αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι προϋπολογισμού 45.240.799,02 ευρώ και ο λόγος επανεξέτασης είναι ότι το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς που έχει επιλεγεί είναι πολύ χαμηλό.

Ειδικότερα, στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Επειδή η επιτροπή εκτιμά ότι το ποσοστό έκπτωσης της επιλεγείσας προσφοράς είναι ιδιαίτερα χαμηλό, διαβιβάζει στο Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων το θέμα, προκειμένου να έχει τη γνωμοδότησή του σχετικά, και τεκμηριωμένα, με το αν η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, πριν από τη λήψη απόφασης για την πιθανή ματαίωση ή μη της διαδικασίας και επαναδημοπράτησης, με τους ίδιους όρους, ακριβώς λόγω του χαμηλού ποσοστού της προσφερθείσας έκπτωσης».

Να σημειωθεί ότι στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις ενδιαφερόμενες εταιρείες, με τη μεγαλύτερη προσφορά να είναι 27%. Οι τρεις απορρίφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή για διάφορους λόγους και έγινε δεκτή μόνο μία, που είχε δώσει έκπτωση 4,11% και προτείνεται να ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου.

Β.Β.