Φιλιατρά: Διαδραστικό poster για ασφαλή χρήση διαδικτύου από παιδιά

Φιλιατρά: Διαδραστικό poster για ασφαλή  χρήση διαδικτύου από παιδιά

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού eTwinning έργου με τίτλο “I am here, I can do”, στο οποίο συμμετέχουν 17 εκπαιδευτικοί μαζί με τις μαθητικές τους ομάδες από τρεις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία), δημιουργήθηκε διαδραστικό poster με στόχο την ευαισθητοποίηση για το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της χρήσης του διαδικτύου με ασφάλεια από τα παιδιά. Πρόκειται για ένα συνεργατικό poster στο οποίο συμμετέχουν 6 εκπαιδευτικοί από την Τριφυλία! Κάθε μαθητική ομάδα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της δημιούργησε avatar με ψηφιακά μέσα και μέσω αυτού έστειλε ηχητικό μήνυμα για το πώς μπορεί κάποιο παιδί να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια το διαδίκτυο.

Σκανάροντας, λοιπόν, το QR code, που βρίσκεται πάνω στο poster, ακούγονται οι φωνές των μαθητών να συμβουλεύουν άλλα παιδιά για το πώς θα αποφύγουν τους ιντερνετικούς κινδύνους. Στόχος είναι η αφίσα να δημιουργήσει την ευκαιρία να προβληματιστούν όλοι για την εκπαίδευση που χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά, ώστε να μπορούν να σερφάρουν με ασφάλεια στο διαδίκτυο και να απολαμβάνουν τα οφέλη του χωρίς κίνδυνο. Το eTwinning έργο “I am here, I can do”, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες, έχει ιδρυθεί από την εκπαιδευτικό Filiz Ornel από την Τουρκία και τη Μαρία Χονδρογιάννη, εκπαιδευτικό του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών από την Ελλάδα, και στόχο έχει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτονόμησης των μαθητών, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους. “I am here, I can do, I can use internet safety!” το μήνυμά τους!

Του Ηλία Γιαννόπουλου