Για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού

Για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα  η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού

Με διάφορα – κυρίως τυπικά- θέματα θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τη Δευτέρα. Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Σώματος θα ξεκινήσει στις 4.00 το απόγευμα στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ, επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη.

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ένα από τα τελευταία θέματα στην ημερήσια διάταξη που αναμένεται να απασχολήσουν το Σώμα. Εισηγητές είναι ένας εκπρόσωπος των παρατάξεων της μειοψηφίας και ο αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ζαχαριάς.

Επίσης, θα συζητηθεί η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όπως αυτή ισχύει.

Τέλος, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και η έγκριση προσχώρησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό – λογαριασμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου».