Καλαμάτα: Υπεγράφη η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Καλαμάτα: Υπεγράφη η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Υπεγράφη από το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Ικτίνος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής Ιδιωτικών και Λοιπών Τεχνικών Έργων με δ.τ. «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας  – “Έργο 1. Βιοκλιματική ανάπλαση Φυτειάς”».

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού μελέτης 225.000 ευρώ, που έλαβε έκπτωση 16,98% και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους.

Στόχος της παρέμβασης είναι ο κοινόχρηστος αυτός χώρος να αποκτήσει χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να αποτελέσει ένα νέο ζωντανό κύτταρο του αστικού ιστού, με λειτουργία που θα αναβαθμίσει και την αισθητική, αλλά και την ποιότητα ζωής σε επίπεδο γειτονιάς, μέσω ενός έργου ριζικής ανάπλασης, σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Βασικοί στόχοι της ανάπλασης είναι οι εξής: Αισθητική αναβάθμιση. Δημιουργία «πράσινης» πλατείας και βελτίωση του μικροκλίματος. Δημιουργία χώρου ενδιαφέροντος που θα παρακινεί τον κάτοικο και τον περαστικό να την περιηγηθεί (στόχος είναι η πλατεία να σφύζει από ζωή και να αποτελεί το νέο τοπωνύμιο της γειτονιάς, το νέο κέντρο ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους).

Σε ό,τι αφορά τον αστικό εξοπλισμό του υπό ανάπλαση χώρου, προβλέπονται καθιστικά (παγκάκια), καλαθάκια μικρο-απορριμμάτων και μια μεταλλική βρύση πόσιμου νερού.

Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας «LED» τοποθετημένα σε ιστούς ύψους 5 μέτρων, καθώς και η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (πίνακας, αυτοματισμοί, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, φρεάτια, γειώσεις, παροχές κ.λπ.) του υδάτινου στοιχείου (σιντριβανιού) που θα κατασκευαστεί στην πλατεία Φυτειάς.