Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Στούπα και Άγιο Νικόλαο Μάνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Στούπα και Άγιο Νικόλαο Μάνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τέλος Απριλίου σε Στούπα και Άγιο Νικόλαο Μάνης, λόγω των έργων που θα ξεκινήσουν πάλι στις δύο αυτές περιοχές.

Μάλιστα, στις αποφάσεις με τα μέτρα που εξέδωσε η Αστυνομία συμπεριέλαβε και χάρτη με τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν.

Στούπα
Στη Στούπα τα μέτρα αφορούν στο έργο «Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, Κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Δυτικής Μάνης». Σύμφωνα με τα μέτρα, θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, στο τμήμα της παραλιακής οδού που εμφανίζεται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα, μήκους περίπου 400 μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της δημοτικής οδού πρόσβασης στην παραλιακή), ενώ κλειστή θα είναι και η πρόσβαση στο ρέμα του Δράκου έως τη γέφυρα επί της παραλιακής οδού.

Η κυκλοφορία στην περιοχή θα διεξάγεται μέσω των υφιστάμενων οδών, βόρεια και νότια του τμήματος αυτού, όπως αυτές εμφανίζονται στο χάρτη με πράσινο χρώμα, τόσο κατά το τμήμα της παραλιακής οδού που έχει ήδη ολοκληρωθεί όσο και στις υφιστάμενες κάθετες δημοτικές οδούς.

Επίσης, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, παντός είδους οχήματος, εκατέρωθεν των οδών αυτών για όσο χρόνο θα διαρκέσουν οι εργασίες.

Η ανάδοχος εταιρεία «Κ/ΞΙΑ Φιλανδριανός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου – Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Γεωργίου» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως και για την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων στο τμήμα του εργοταξίου στο οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες.

Άγιος Νικόλαος
Στον Άγιο Νικόλαο το έργο αφορά στη βελτίωση και την ανάπλαση της παραλιακής οδού. Κι εδώ θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, παντός είδους οχήματος, στο τμήμα της παραλιακής οδού που εμφανίζεται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα, μήκους περίπου 800 μέτρων.

Η κυκλοφορία στην περιοχή θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων οδών νότια του τμήματος αυτού, όπως αυτές εμφανίζονται στο χάρτη με πράσινο χρώμα, τόσο κατά το τμήμα της παραλιακής οδού που έχει ήδη ολοκληρωθεί όσο και στις υφιστάμενες κάθετες δημοτικές οδούς.

Επίσης, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, παντός είδους οχήματος, εκατέρωθεν των οδών αυτών για όσο χρόνο θα διαρκέσουν οι εργασίες.

Η ανάδοχος εταιρεία «PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, για την ασφαλή πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους, στο τμήμα του εργοταξίου στο οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες, καθώς και για την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας.

Της Βίκυς Βετουλάκη