Προχωρούν οι εργασίες στην πλατεία 23ης Μαρτίου – Στην κυκλοφορία η Σταδίου

Προχωρούν οι εργασίες στην πλατεία 23ης Μαρτίου – Στην κυκλοφορία η Σταδίου

Στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου το τμήμα της Σταδίου το οποίο εντασσόταν στο έργο αναδιάταξης της πλατείας 23ης Μαρτίου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε επίπεδο υποδομών (δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κ.ά.), καθώς και οι εργασίες ανάπλασης των νέων πεζοδρομίων και της οδού με την τοποθέτηση κυβόλιθων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Ταυτόχρονα με ικανοποιητικό ρυθμό εξελίσσονται οι εργασίες επί της νέας πλατείας 23ης Μαρτίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθώς με την ολοκλήρωση της υπόβασης συνεργεία του εργολάβου προχωρούν στην τοποθέτηση μαρμάρων και πλακών.