Δ.Σ. Καλαμάτας: Το ψηφιακό μουσείο «Καλαμάτα 1821»… αποδίδεται στον Νίκο Ζαχαριά

Δ.Σ. Καλαμάτας: Το ψηφιακό μουσείο «Καλαμάτα  1821»… αποδίδεται στον Νίκο Ζαχαριά

Tην ερχόμενη Τετάρτη, 3 Απριλίου, στις 7.00 το απόγευμα, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, πρόκειται να διεξαχθεί η 9η για το 2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

-Ονομασία της αίθουσας του Ψηφιακού Μουσείου «Καλαμάτα 1821» στη μνήμη του εκδημήσαντος Νικολάου Ζαχαριά, καθηγητή Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

-Έγκριση επικαιροποίησης της οριζοντιογραφίας της μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά»

-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας»

-Έγκριση συμπληρωματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας (οδός Αγάθωνος) για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Β΄ Φάση»

-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων (τμήματα των οδών Αριστομένους, Γεωργούλη, Σπυροπούλου και Ταξιαρχών)

-Ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης (οδός Αναπαύσεως).

Επίσης, παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. Καθορισμός αριθμού δόσεων για την καταβολή των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών που απορρέουν από την με αρ. 4/2010 πράξη αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια των απαιτούμενων -εξώδικων καταρχάς- νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ρεύματος κ.λπ., για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών κ.λπ. μετά των νομίμων τόκων. Ολοκλήρωση συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Καλαμάτας. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 23/2024 και 35/2024 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας “Φάρις”, οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2024 της επιχείρησης.